Vyberte stránku

POSTUP PRO ZÁJEMCE

Výběr bytu a seznámení:

 • Vyberte si z naší nabídky byt, který bude situován v právě budovaném bytovém domě DRAGON VILLAS v Hodoníně, v areálu bývalých Velkých Kasáren, který odpovídá přesně Vašim představám o moderním bydlení v komplexu rodinných a bytových domů, obklopených zelení a sjednejte si nezávaznou schůzku s naším zástupcem. Kontaktovat nás můžete e-mailem nebo telefonicky, případně vyplněním formuláře u konkrétního bytu nebo prostřednictvím našich webových stránek.
 • Náš kolega Vás na osobní schůzce detailně seznámí s projektem a vybraným bytem a ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy. V případě, že budete mít  o byt i nadále zájem, můžete využít bezplatné ústní rezervace vybraného bytu na dobu až 7 dnů.

Rezervace:

 • Jakmile svůj zájem o koupi bytu potvrdíte, vyhotovíme Vám návrh jednoduché rezervační smlouvy, kterou převážně do 5 dnů společně uzavřeme. V rezervační smlouvě bude uvedena doba, po kterou bude byt pro Vás, jako zájemce, rezervován. Tato doba se může lišit podle Vámi vybraného projektu. Pokud pro nákup nového bytu zvažujete využít hypoteční úvěr a nejste si jisti, zda jej můžete získat, naše partnerská firma Vám připraví předběžný propočet ještě před uzavřením rezervační smlouvy a může Vám pomoci i při sjednání hypotečního úvěru.
 • Po uzavření rezervační smlouvy se rozhodnete o způsobu financování koupě Vašeho nového bytu.

Finanční podmínky:

 • Jakmile se rozhodnete o způsobu financování koupě bytu, připravíme Vám návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro převod bytu ( dále jen SBKS ) s podrobným platebním kalendářem.
 • Po odsouhlasení a uzavření smlouvy SBKS Vás budou kontaktovat naši odborníci z oddělení klientských změn, kteří Vám v naší vzorkovně představí široký výběr standardních i nadstandardních materiálů. Z nich si budete moci vybrat vybavení a zařizovací předměty do Vašeho nového bytu, jako jsou např. dlažby, obklady, dveře, podlahy, sanitární keramiku apod. Projednají s Vámi Vaše požadavky na případné stavební úpravy bytu a připraví předběžnou cenovou kalkulaci požadovaných úprav. Podpisem protokolu ( oběma smluvními stranami ) o klientských změnách na připraveném formuláři, jejichž cenu  uhradíte před zahájením odpovídajících prací,  se protokol stává platným dodatkem SBKS.
 • Výběr materiálů a stavebních úprav je možný pouze do určité fáze výstavby projektu, proto s výběrem bytu a uzavřením smlouvy neváhejte!

Přihlášení vlastníka a zástavní smlouva:

 • V době dokončení hrubé stavby bytového domu, včetně vymezení bytových a nebytových jednotek za podmínek dle občanského zákoníku , bude podáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, tzv. Prohlášení vlastníka, na jehož základě budou jednotlivé rozestavěné bytové jednotky zapsány do Katastru nemovitostí.
 • V případě , že koupi bytu budete zcela nebo z části financovat z hypotečního úvěru poskytnutého Vám úvěrující bankou, vyhotoví banka  – po uzavření SBKS a dokončení hrubé stavby bytového domu – zástavní smlouvu, na základě které bude zřízeno zástavní právo smluvní ke kupovanému bytu, kterým  bude zajištěn Váš závazek, tj. splatit bance poskytnutý úvěr. Zapsáním zástavního práva smluvního k bytu do katastru nemovitostí budete oprávněni začít čerpat úvěrové peněžní prostředky od úvěrující banky a splácet developerovi dohodnuté splátky kupní ceny bytu.
 • V době dokončení stavby bytu Vás budeme kontaktovat k tzv. předběžné přejímce bytu. Zde budete mít možnost si před podpisem kupní smlouvy důkladně zkontrolovat Váš kupovaný byt a kvalitu všech provedených prací tak, aby případné nedodělky či vady byly na základě podepsaného protokolu oběma smluvními stranami odstraněny před předáním bytu do užívání.
 • Kvalitu Vašeho nového bytu si můžete kontrolovat i během výstavby v předem  dohodnutém termínu s odpovědným stavbyvedoucím.
 • Po dokončení stavby bytu a  jeho kolaudaci bude byt s odpovídajícím číslem bytové jednotky zapsán do katastru nemovitostí u zdejšího katastrálního úřadu. Následně můžeme uzavřít kupní smlouvu pro převod bytové jednotky. Návrh kupní smlouvy obdržíte s dostatečným předstihem.

Kupní smlouva a předání bytu:

 • Kupní smlouva bude uzavírána v kanceláři v sídle naší společnosti v Hodoníně, na adrese M.Benky 3589/29d, v areálu rodinných domů, jejichž výstavbu jsme realizovali od r. 2013 do r. 2023 a bytového komplexu DRAGON VILLAS.
 • Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k bytové jednotce, kterou jste se rozhodli zakoupit, za Vás na základě uzavřené kupní smlouvy zajistíme. Poté, kdy budete jako vlastník či vlastníci bytu zapsáni na příslušném listu vlastnictví, Vás vyzveme e – mailovou zprávou ( či dopisem ) na základě odpovídajícího písemného protokolu k předání a převzetí bytu do užívání.
 • V předem dohodnutém termínu dojde k předání a převzetí nového bytu do Vašeho užívání po jeho předchozí prohlídce, aby byl byt předán bez vad a nedodělků. Případné drobné závady budou odstraněny v termínu dle zápisu v protokolu o předání a převzetí bytu , který podepíší obě smluvní strany.
 • Předáme Vám klíče od Vašeho nového bytu a vstupu do bytového domu a můžete se stěhovat!
 • Případné závady, které byste objevili v byte po zahájení užívání, nám oznámíte uplatněním reklamace vad a naše společnost zajistí jejich odstranění v záruční době na své náklady.

Těšíme se na Vás!

Přijďte se dozvědět více o atraktivním bydlení, situované v klidném prostředí uprostřed zeleně a zároveň blízko centra, škol, restaurací a sportovního vyžití…